เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00107053
บาร์โค้ด30020000971905
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 106 (พ.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 May 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0