เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00107171
บาร์โค้ด30020000972010
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1552 (14 พ.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 May 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0