เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00107174
บาร์โค้ด30020000972069
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1551 (07 พ.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 May 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0