เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00107320
บาร์โค้ด30020000972234
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1549 (23 เม.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Jun 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0