เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00107321
บาร์โค้ด30020000972242
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1555 (04 มิ.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Jun 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0