เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058508
หมายเลขทรัพยากรi00107336
บาร์โค้ด30020000972325
เล่มvol. 69 no. 1 (Spring) 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Jun 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0