เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00107332
บาร์โค้ด30020000972507
เล่มvol. 33 no. 3 (Mar.) 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Jun 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0