เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00107381
บาร์โค้ด30020000972622
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 107 (มิ.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า11 Jun 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0