เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00107383
บาร์โค้ด30020000972648
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 8 (มิ.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า11 Jun 2010
จำนวนครั้งที่ยืม1