เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00108019
บาร์โค้ด30020000972978
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 1, 3 (ม.ค.-ก.ย.) 2531, ปีที่ 15 ฉบับที่ 1, 3 (ม.ค.-ก.ย.) 2532, ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) 2536, ปีที่ 22 ฉบับที่ 6 (ต.ค.-ธ.ค.) 2539
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Jul 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0