เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00107645
บาร์โค้ด30020000973000
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1557 (18 มิ.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า23 Jun 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0