เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00107687
บาร์โค้ด30020000973018
เล่มvol. 52 no. 2 (Apr.) 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Jun 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0