เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00107691
บาร์โค้ด30020000973133
เล่มvol. 33 no. 5 (Jun.) 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Jun 2010
จำนวนครั้งที่ยืม4