เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00107914
บาร์โค้ด30020000973331
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 1291-1295 (13-10 พ.ค.-มิ.ย.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า8 Jul 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0