เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00107916
บาร์โค้ด30020000973356
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 1-4 (พ.ย.-ก.พ.) 2535-2536
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า8 Jul 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0