เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00107915
บาร์โค้ด30020000973364
เล่มปีที่ 26-27 ฉบับที่ 1362-1369 (22-10 ก.ย.-พ.ย.) 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า8 Jul 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0