เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00107919
บาร์โค้ด30020000973398
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 7,9,11-12 (พ.ค.,ก.ค.,ก.ย.-ต.ค.) 2537
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า8 Jul 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0