เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00109345
บาร์โค้ด30020000973547
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 108 (ก.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า24 Sep 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0