เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00108486
บาร์โค้ด30020000973554
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 9 (ก.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า28 Jul 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0