เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00108022
บาร์โค้ด30020000973646
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (เม.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Jul 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0