เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00107966
บาร์โค้ด30020000973711
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1560 (09 ก.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า12 Jul 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0