เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00108511
บาร์โค้ด30020000974032
เล่มvol. 33 no. 7 (Jul.) 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า29 Jul 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0