เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058507
หมายเลขทรัพยากรi00108513
บาร์โค้ด30020000974057
เล่มvol. 21 no. 2 (Jun.) 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า29 Jul 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0