เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00108532
บาร์โค้ด30020000974214
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1562 (23 ก.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า29 Jul 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0