เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00108566
บาร์โค้ด30020000974453
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (เม.ย.) 2553
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า30 Jul 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0