เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00108630
บาร์โค้ด30020000974602
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 109 (ส.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Aug 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0