เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00108660
บาร์โค้ด30020000974677
เล่มvol. 52 no. 3 (Jul.) 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Aug 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0