เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058619
หมายเลขทรัพยากรi00108673
บาร์โค้ด30020000974776
เล่มvol. 39 no 8 (Aug.) 2010
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Aug 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0