เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00108668
บาร์โค้ด30020000974784
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1564 (06 ส.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Aug 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0