เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00108898
บาร์โค้ด30020000975005
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ต.ค.) 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า30 Aug 2010
จำนวนครั้งที่ยืม1