เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00108860
บาร์โค้ด30020000975062
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1566 (20 ส.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า26 Aug 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0