เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00109016
บาร์โค้ด30020000975302
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 11 (ก.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Sep 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0