เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00109290
บาร์โค้ด30020000975336
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1570 (17 ก.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า21 Sep 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0