เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00109003
บาร์โค้ด30020000975344
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 110 (ก.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Sep 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0