เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00109065
บาร์โค้ด30020000975393
เล่มปีที่ 6-7 ฉบับที่ 9-1 (ก.ค.-พ.ย.) 2528
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า8 Sep 2010
จำนวนครั้งที่ยืม2