เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00109066
บาร์โค้ด30020000975401
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 9-12 (ก.ค.-ต.ค.) 2539
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า8 Sep 2010
จำนวนครั้งที่ยืม1