เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00109206
บาร์โค้ด30020000975674
เล่มvol. 142 no. 4 (Aug.) 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Sep 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0