เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00109441
บาร์โค้ด30020000975690
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 1063-1070 (29-16 ธ.ค.-ก.พ.) 2543-2544
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Sep 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0