เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00109208
บาร์โค้ด30020000975708
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 5-9 (มี.ค.-ก.ค.) 2541
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Sep 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0