เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00109442
บาร์โค้ด30020000975724
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 1079-1087 (20-15 เม.ย.-มิ.ย.) 2544
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Sep 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0