เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00109445
บาร์โค้ด30020000975781
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1571 (24 ก.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Sep 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0