เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00109724
บาร์โค้ด30020000975864
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 12 (ต.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า11 Oct 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0