เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058432
หมายเลขทรัพยากรi00109602
บาร์โค้ด30020000975906
เล่มvol. 35 2006
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า5 Oct 2010
จำนวนครั้งที่ยืม1