เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00109659
บาร์โค้ด30020000976045
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1572 (01 ต.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า8 Oct 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0