เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00109656
บาร์โค้ด30020000976144
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (ก.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า8 Oct 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0