เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00109662
บาร์โค้ด30020000976151
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 111 (ต.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า8 Oct 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0