เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00109718
บาร์โค้ด30020000976318
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1573 (08 ต.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า11 Oct 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0