เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00109961
บาร์โค้ด30020000976342
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 7-10 (พ.ค.-ส.ค.) 2545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า21 Oct 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0