เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00110020
บาร์โค้ด30020000976425
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1575 (22 ต.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า22 Oct 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0