เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00110306
บาร์โค้ด30020000976805
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 112 (พ.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า8 Nov 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0